חבשוש, שלום בן יחיא

חבשוש, שלום בן יחיא

ראש הישיבה הכללית. חי ופעל בצנעא בשנים 1825-1905. תלמיד הראב"ד יוסף קארה והחליף את ר"י בדיחי בראשות הישיבה ואף שימש תקופה קצרה דיין. התפרנס מצורפות אך מצבו הכלכלי היה דחוק. התרחק משררה ומעסקנות ציבורית. חיבוריו: 'קרבן העדה' - השלמות לס' מקור חיים למהרי"ץ השני בתוספת הקונטרס 'באר הקר' - הפניות למקור ההלכות; 'שושנת המלך' - קיצור שו"ת 'פעולת צדיק' למהרי"ץ ובשוליים 'גן שושנים' - הפניות למקור ההלכות (מהדורת שמעון גרידי, ירושלים); 'ליקוטי כתובים' - טעמים על פי הקבלה ונוטריקון (כתב יד). נפטר בודד בחוזת אלנפר.