חבשוש, יחיאל

חבשוש, יחיאל

נולד בצנעא 1913. למד מפי ר' אלעזר קרח ואחר כך מפי הרב יחיא קאפח. ב-1930 עלה ארצה ושקע מיד בפעילות ענפה בקלוב הפועלים התימנים, בהקמת פלוגות עבודה ב"קיבוץ השדה" בראשון לציון, בגרעין לקיבוץ "שדה נחום" בעמק בית שאן, ב"עזרת אחים" שהיה בין מקימיה ובייסוד קרן לעלייה מתימן ולהצלת יתומים. ב-1930 הוציא לאור עיתון סטירי לחג הפורים - "מבוהלים ודחופים" ולאחר כמה שנים יזם עם אחרים את העיתון "חוגים". בסוף שנות ה-30 יצא ללונדון לרגל מסחרו ומיד נרתם לסייע לפליטים היהודים מתימן שהתגוללו ברחובות עדן בחוסר כול בציפייתם לעלייה ארצה. לאחר שנתפרדה הפירמה "האחים חבשוש" ב-1942, פעל בית המסחר גם בענייני ציבור. מ-1970 עבר לניו יורק ונרתם לעזרת יוצאי תימן שם. סייע גם לשרידי היהודים בתימן ונסע אליהם כמה פעמים בשליחות הג'וינט. פרסומיו (סך הכול 36): 'יחיא התימני' (1984), מהדורה מצולמת של תאג' עתיק (1985), 'משפחת חבשוש', 'שני המאורות הגדולים - ר' יחיא קאפח ור' יחיא יצחק הלוי', 'המשיח אפרים בן יוסף', 'שארית הפליטה בתימן', ועוד.