חבשוש, חיים

חבשוש, חיים

צורף נחושת משכיל. נולד בצנעא ונפטר בה ב-1899. חברו של ר' יחיא קאפח ושותפו לרעיון בדבר הצורך לפעול לשיפור החינוך של יהודי תימן ושידוד מערכותיהם החברתיות. בשל השכלתו ועיסוקו באומנות הנחושת נבחר ב-1870 ללוות את המזרחן יוסף הלוי במסע לצפון-מזרח תימן והעתיק בעבורו כתובות שבאיות רבות שהיו חרותות על לוחות נחושת. ספרו 'חזיון תימן', שבו תיאר מסע זה, יצא לאור בתרגום מערבית לעברית על ידי ש"ד גויטיין בשם 'מסעות חבשוש' (ירושלים תרצ"ט). אחיו הוא הסוחר סלימאן חבשוש מחבר ספר 'אשכלות מרורות'.