חאז

חאז

יישוב בתימן, מהלך שעתיים וחצי מצנעא. 120 המשפחות היהודיות שהתגוררו במקום חיו בשכונה נפרדת מחוץ לחומה, ובהן: נג'אר, עמראן, והב, קרני, יצחק, יעקוב. שלושה בתי כנסת (בלדי). לא היו בהם כוהנים ולעתים באו כוהנים משבאם, מהלך שעה וחצי. ראשי הקהל: שוכר נג'אר ויוסף בן הארון. היהודים עסקו בנגרות, בבורסקאות ובקדרות.