זרחי, ישראל

זרחי, ישראל

סופר ארץ-ישראלי. ביצירותיו תיאר פרקי התיישבות בא"י בעת החדשה. מחשובי ספריו 'כפר השילוח' (תל אביב תש"ח) המתאר את חיי עולי תרמ"ב בירושלים בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20. הספר נכתב כהשלמה לספרו 'ארץ לא זרועה' המתעד את עליית הביל"ויים. תיאר את חיי עולי תימן בירושלים גם בכמה מסיפוריו הקצרים.