זעוט

זעוט

אבקת עלי טבק מאיכויות שונות בתוספת חומרים חריפים אחרים ובושם מיוחד לשבח ריחו ולעדנו. בדרך כלל נשאף דרך נחירי האף או בבזיקה לתוך חלל הפה, בין השפה התחתונה והשיניים התחתונות. ידוע גם בשם "בורדקאן" (טבק הרחה).