זידים

זידים

כת דתית הנמנית עם הפלג השיעי של האסלאם. קרויה על שם האמאם החמישי בשלשלת הצאצאים של מוחמד נביא האסלאם - זייד בן עלי זין אלעאבדין. בניגוד לכתות האחרות אין הזיידים מאמינים באמאם נסתר בעל תכונות על-אנושיות האמור להתגלות באחרית הימים, ובכך היא קרובה במהותה לפלג הסוני באסלאם. תחילה התבססה הזיידיה בצפון-מזרח פרס ולאחר שנרדפה שם נמלטו ראשיה בשילהי המאה התשיעית לצפון תימן ושם ייסד האמאם יחיא אלהאדי את האמאמות הזיידית באזור צעדה, בהסתמכו מבחינה צבאית ומדינית על הקונפדרציות השבטיות החזקות חאשד, בכיל וכ'ולאן. במהלך המאה ה-16 התפשטה האמאמות הזיידית אך לא הגיעה לשליטה על רחבי תימן אלא רק ב-1635 לאחר יציאת התורכים מן המדינה. במהלך המאה ה-19 צומצם תחום שלטון הזיידים וב-1872 נדחקו אל שולי הצפון על ידי התורכים שכבשו את תימן בשנייה. מצב היהודים בתימן תחת שלטון הזיידים היה יותר נוח מאשר תחת שלטון שושלות סוניות בתימן. חוקי האפליה שהיו מקובלים בממלכות סוניות שונות ברחבי העולם האסלאמי לא אומצו על ידי השליט הזיידי הראשון בתימן, אולם החל במאה ה-15 אימצו חכמי הזיידים ואחרי כן שליטיהם את כל חוקי האפליה הללו ואף הוסיפו עליהם גזרות שלא נודעו ממקומות אחרים, כגון גזרת היתומים וגזרת המקמצים, באופן שתימן הזיידית נעשתה אחד המקומות החמורים ביותר בעולם המוסלמי מבחינת מעמד היהודים.