זוטרא, מר

זוטרא, מר

ממשפחת ראשי הגולה בא"י. בראשית המאה השישית ביקש להקים קואליציה בין בית המלוכה החמירי היהודי בתימן לבין הממלכה הפרסית נגד הקיסרות הביזנטית במטרה לשחרר את א"י מידיה. בשמו באו שליחים יהודים מטבריה לתימן. במסגרת זו פעל המלך היהודי ד'ו נואס נגד הנוצרים בנג'ראן בצפון תימן אך התגובה הנוצרית באה לאחר זמן קצר והמלך היהודי מצא את מותו ב-525.