זבדיאל

זבדיאל

מושב השוכן כחמישה ק"מ צפונית-מערבית לקריית גת. השם סמלי (מתנת אל). משתייך לפועלי אגודת ישראל. נוסד ב-1950 בכפר הנטוש ג'סר ונקרא תחילה גשרון. מונה יותר מ-700 נפש ב-107 משקים וכ-16 בנים ממשיכים. קיימת תכנית בנייה של כ-120 יחידות דיור בעבור בנים שניים ולמכירה, שכבר בוצעה בחלקה. לאחרונה הוחל במימוש תכנית פיתוח הכוללת סלילה מחודשת של הכביש, חיזוק רשת החשמל, ביוב מרכזי, מדרכות ותאורת רחוב. ענפי המשק שנותרו: מטעים, במיוחד אפרסקים. רבים עובדים בחוץ. במקום חמישה בתי כנסת (שאמי ובלדי).