זבאד

זבאד

סוג מיוחד של בושם בצורת משחה שהופק מאיבר פנימי של בעל חיים מסוים ויובא מחוץ לתימן. על פי האמונה העממית, יש לריחו המפתה השפעה ייחודית, מעין שיקוי אהבה, ולכן הכלות השתמשו בו במיוחד.