התישבות חקלאית בירושלים

התישבות חקלאית בירושלים

מראשית התיישבותם בירושלים ב-1881 ביקשו עולי תימן לעלות על הקרקע ולכך ייעדו אותם ראשי היישוב היהודי בירושלים, דבר שהתבטא ביישובם בכפר השילוח. הניסיון הממשי היחיד שצלח היה בנחלת ישראל רמה, בסמוך לקבר שמואל הנביא, בראשית שנות התשעים במאה ה-19. הפעיל הראשי בעניין זה היה ראש הקהילה ר' אברהם נדאף, שאף הקים לצורך כך את "חברת שיבת ציון" ופעל באופן נמרץ, אם כי ללא הצלחה, לרכישת קרקע חקלאית במקומות שונים. משפחות תימניות ספורות עסקו בחקלאות במוצא. ב-1927 עלתה על הקרקע במגדל עדר (לימים גוש עציון) קבוצה גדולה של מתיישבים, רובם תימנים. פועלים תימנים מירושלים שעסקו בחקלאות במושבה רחובות הביאו את ראשי המשרד הארץ-ישראלי אל הרעיון להביא יהודים מתימן להתחרות בפועל הערבי.