הקזת דם (חג'ום, פשטה)

הקזת דם (חג'ום, פשטה)

פעולה רפואית על ידי חתך בוורידי העור להפחתת לחץ הדם או לסילוק בהלה. מנהג רווח בימי הביניים ובקרב יהודי תימן. מקום ההקזה נעשה לרוב בגב במשך 15 דקות בערך בשעות הבוקר.