הפטריות

הפטריות

בשבתות רבות קריאת ההפטרה במנהג תימן שונה מזו של קהילות אחרות ולעיתים יש קרבה דווקא למנהג אשכנז או איטליה. לצד קורא ההפטרה עומד ילד הקורא את תרגום יונתן, פסוק בפסוק. בכמה הפטרות נהגו להוסיף תרגומים מדרשיים בכמה פסוקים, כגון בפסוק הראשון של הפטרת "וירא": "עוד מאתן וחמשין שנין" וכו'. בכי"י קדומים עד המאה ה-17 אין מפטירין ג' דפורענותא וז' דנחמתא, אלא הפטרות רגילות של פרשות השבוע.