המרת דת

המרת דת

על פי מסורת האסלאם הורה מוחמד לג'בל אבן מעאד' שכבש בשמו את תימן שלא לכפות את הדת החדשה על יהודי הארץ. אף על פי כן יהודים לא מעטים התאסלמו, רובם ככולם מצאצאי החמירים שקיבלו עליהם את היהדות כמה דורות קודם לכן. בין המומרים היו כמה תלמידי חכמים עוד ביהדותם והם מילאו תפקיד מפתח בהעברת מסורות יהודיות מן היהדות אל האסלאם, בעיקר אלו הידועות בשם אסראאיליאת, המפורסמים שבהם כעב אלאחבאר ועבדאללה אבן סבא, ופן והב אבן מנבה שכבר נולד לאב מוסלמי. עד המאה ה-17 היתה תופעת ההתאסלמות בקרב יהודי תימן נדירה למדי, אך היא התרבתה במאות השנים האחרונות בגלל החמרת היחס של השלטון הזיידי ליהודים, שנקט קשת רחבה של אמצעים להביאם אל האסלאם, כגון: גזרת היתומים, שחרור מעונש ואפילו מעונש מוות לנאשם יהודי, וכן אספקת מזון בעתות רעב תמורת המרת דתו. בדרום תימן היו ידועים כפרים שעל פי המסורת המקומית מוצאם מיהודים שהתאסלמו (מהתדיין).