הלל (הללות)

הלל (הללות)

שיר קצר שתוכנו שבח לאל וברכה שהמסובים משמיעים לבעל השמחה או מענה הברכה שהוא משמיע להם לאחר השירה. אחד הנוכחים פותח והאחרים מצטרפים אליו לאחר המשפט הראשון. הטקסט חרוז אך אינו שקול ובסיומו פסוק מקראי. לרוב הנוסחים המלודיים של ההלל בתחום הטטרקורד (ארבעה צלילים רצופים בתחום הקוורטה, בעלייה או בירידה). זמרת ההלל לסירוגין סילבית ומליסמטית, רובה על צליל פועם אחד או שניים.