הודעות בית דין

הודעות בית דין

כשרצתה ההנהגה הדתית להעביר לקהל מסר שעניינו תיקון המצב הרוחני ואף החומרי של הקהילה או לכנסה לתפילות ולתחנונים על צרות שבאו, נעשה הדבר באמצעות איגרות שהוקראו ברבים בבתי הכנסת ביום השבת או ביום טוב בין עלייה אחת לתורה לזו שלאחריה. כשהיה העניין דחוף ביותר, סובבו שליחי ביה"ד ברחובות קריה כבר קודם עלות השחר והכריזו שעל הקהל להתקבץ אחר תפילת שחרית ברחבת בית כנסת פלוני או ברחבת בית הקברות. פתיחת ההודעה היתה בדרך כלל בלשון זו: "הקהל הקדוש ה' ישמרכם ויחייכם. לא יכ'פא מן אסיאדי" (=לא נעלם מרבותי) וכו'; בימות החול: "אלזמו בית דין יא אסיאדי" (=ציוו בית דין, רבותי); וכשהגיע צו מן השלטון: "אמר מולאנא אלאימאם" (=פקד אדוננו האמאם).