דרין, סעיד

דרין, סעיד

חי בצנעא בסוף המאה ה-16 ובראשית המאה ה-17. כתב פירוש ל'יד החזקה' לרמב"ם במתכונת הפירוש 'מגיד משנה' בציון מקורות הרמב"ם (שרידי החיבור לספרים נזיקין, קנין, משפטים, ושופטים נדפסו על ידי י"ל נחום). מהרי"ץ מזכירו פעמיים בספר 'מעיל קטון' ובספר 'זבח תודה'. אפשר שכתב הגהות להלכות שחיטה לר"י צ'אהרי. כתב גם שירים וקינות על המצור בצנעא ב-1629. התכתב עם המשורר ר' שלום שבזי.