ד'מת אלנבי (חסות הנביא)

ד'מת אלנבי (חסות הנביא)

חיבור מזויף בערבית-יהודית שכתב אחד מיהודי תימן בשם מוחמד נביא האסלאם שבו הבטיח ליהודים את חסות השלטון המוסלמי מבלי שיחויבו למעשה בדבר כלשהו למעט תשלום הג'זיה. נראה שהוא מיוסד על נוסח אותנטי שקיבלו כמה קהילות יהודיות ברחבי ערב ממוחמד בראשית האסלאם. נוסחים דומים נתגלו בגניזת קהיר. קרוב לוודאי שהחיבור התימני, המצוי בכתבי יד רבים בנוסחים שונים זה מזה במידה לא גדולה, נוצר במאה ה-16/15 לאחר שחכמי ההלכה הזיידים החלו לכלול בחיבוריהם חוקי אפליה נגד היהודים שלא היו ידועים מן המסורת הזיידית הקדומה. על פי השמועה, היו שליטים מקומיים בתימן שהתייחסו אליו כאילו היה אותנטי כשהוצג לפניהם על ידי יהודים בני מקומם שביקשו לפטור עצמם מחוקי האפליה, אף שלא היה קיים בהעתקה באותיות ערביות.