ד'מארי, סעדיה בן דוד

ד'מארי, סעדיה בן דוד

צנעא, המאה ה-15. בעל 'מדרש הביאור' (הר"א ליצירה /1441), פירוש עברי-ערבי לתורה ולהפטריות. כרוב מדרשי תימן הקדומים הוא כולל פירושים פילוסופיים ואלגוריים ואין בו דברי קבלה. המחבר הרבה להביא בפירושו מדרשים קדומים בנוסח קדום ומדויק שלא תמיד הגיעו לידינו ממקורות אחרים. הרב יוסף קאפח ז"ל שקע בההדרתו ולא זכינו בהשלמת המלאכה.