דמארי, סעדיה

דמארי, סעדיה

נולד בתימן ועלה ארצה כילד. הוריו התיישבו בראשון לציון והוא קיבל חינוכו בחדר ובבית ספר רגיל. שחקן שהציג בהומור ובסטירה את דמות העולה מתימן. החל בהופעותיו ב-1932 ומאז הקדיש עצמו לאמנות הבמה. להופעותיו ברחבי הארץ, בייחוד במחנות העולים ובפני עולים חדשים, היתה הצלחה גדולה. בראשית שנות החמישים הקים והפעיל מדור ב"קול ישראל" בשם "קול ישראל לעולי תימן". השתתף בהצגות תאטרון ובסרטים. תיאר את תולדות חייו בספרו 'כשהתימני צוחק' (תל אביב 1987).