ד'מאר

ד'מאר

עיר בתימן, באמצע הדרך בין צנעא לתעז. התקיימה בה אחת הקהילות היהודיות הקדומות והחשובות בתימן, לפי מסורת בניה, מאז בוא היהודים לארץ זו. עד גלות מוזע (1679) היתה השכונה היהודית בין החומות, אך בשובם מן הגלות נאלצו להתיישב מחוץ לעיר. לפני העלייה לישראל היו בקהילה היהודית כ-300 משפחות, שבעה בתי כנסת ובית דין קבוע של שלושה ששימש את כל המחוז. שלא כמקובל, שימש אב בית הדין גם כעאקל הממונה גם על גביית הג'זיה והטוחנה. גזרת היתומים התקיימה בעיר במלוא תוקפה וראשי הקהילה היהודית במקום נטלו חלק חשוב בפעולה המאורגנת של הקהילות היהודיות בתימן להברחת היתומים מצנעא לעדן.