דיואן

דיואן

ספר הכולל מבחר שירים לשבתות ולחגים, לטקסי החתונה וברית מילה. אין ד' אחד דומה לחברו והמבחר נקבע על פי רצון המעתיק, אך בדרך כלל יש גרעין קבוע של שירים המיועדים למועדים השונים. רבים מן השירים אינם מושרים אלא נעתקו לצורך ספרותי בלבד. יסוד הד' במדור "שירות ותשבחות" שבסוף התכלאל. הד' כספר בפני עצמו ידוע רק מן המאה ה-17, ככל הנראה בעקבות התרחבות היצירה בתחום זה, בעיקר מכוחו של שבזי. בשערי רוב הד' מיוחסים השירים הכלולים בהם לשבזי, אף שמצויים בהם שירים למשוררי תימן האחרים, בחלקם אינם ידועים אלא בשמותיהם, ובחלקם הם משל משוררי ימי הביניים בספרד. הדפסות ראשונות של הד' נעשו בשנות השמונים והתשעים למאה ה-19 בירושלים ובעדן. מאז נדפסו מהדורות רבות של הד', כמובן שונות זו מזו במבחר השירים. מהדורה מדעית יחידה, כולל נוסח וניקוד מדויקים, תרגום הקטעים בערבית ופירוש היא "אמלל שיר" בעריכת י' טובי וש' סרי (ת"א תשמ"ח).