דחוח הלוי, יוסף

דחוח הלוי, יוסף

נולד בג'בל עמר שבתימן ב-1928 לאביו ר' סאלם, רב האזור ונציג הקהילה בפני השלטונות. ב-1935 יצאה המשפחה בדרכה לעלות ארצה, אך בשל קשיים שונים נאלצו לשוב. בינתיים נפטר האב לאחר שנאסר לתקופה ארוכה על חלקו בהצלת יתומים. ביזמת הבן י' יצאה המשפחה מחדש לדרך העלייה והגיעו למחנה גאולה. לאחר ששימש מורה במחנה עלה ארצה ב-1949 והוסמך להוראה. ממייסדי כתבי העת "דעת" ו"אפיקים" (עורכו זה שלושים שנה). פועל להשרשת ההגייה העברית הנכונה ולשילוב מורשת יהדות תימן והמזרח.