ד'ו-נואס, יוסף

ד'ו-נואס, יוסף

המלך היהודי האחרון במלכות חמיר בתימן. ביקש להקים קואליציה בין ממלכתו לבין הממלכה הפרסית בתיווך מר זוטרא מטבריה, צאצא למלכי בית דוד, נגד הקיסרות הביזנטית. פעל ביד קשה נגד הנוצרים בארצו ובמיוחד בנג'ראן. בימיו הגיעה היהדות לשיאה. נהרג ב-525 במלחמה נגד הצבא החבשי שבא לעזרת הנוצרים בתימן. בעקבות כך איבדו היהדות והקהילה היהודית את מעמדן העדיף בתימן.