דוד, דוד

דוד, דוד

מראשי המתיישבים בפרוזדור ירושלים והתיישבות יוצאי תימן בישראל. יליד גדס, תימן, 1934. עלה ארצה בעל כנפי נשרים ב-1949. מצעירותו עסק בהדרכת עולים ובפעילות ציבורית מגוונת. עמד בראש המועצה האיזורית מטה יהודה. כיום ממלא מקום יושב ראש אעלה בתמר. ספרו האוטוביוגרפי 'דרך גאולים' (ת"א 1998) מתאר את עלייתו ואת קליטתו בארץ.