גמליאלי, נסים בנימין

גמליאלי, נסים בנימין

נולד במעזבה שבתימן ב-1926. למד ב"חדר" בדמת ומשניכר מילדותו בלמדנותו, יעדוהו הוריו לרבנות. כיוון שאביו עלה ארצה קודם משפחתו, השיאתו אמו אשה בגיל צעיר (1942). מיד לאחר מכן בא לעדן, דבר שהשפיע רבות על מהלך חייו. לאחר זמן נקלט עם משפחתו במחנה גאולה, הוכשר להוראה ושימש מורה, מדריך נוער והספרן הראשי. עלה ארצה ב-1949. לאחר שסיים לימודיו במכון למדריכי נוער בתל אביב עסק בהוראה עד פרישתו. מאז הקדיש זמנו לכתיבה. ספריו: 'תימן ומחנה גאולה' (1966); 'אהבת תימן - שירת הנשים' (1974); 'חדרי תימן' (1978); 'הקמיע' (1980); 'חביון תימן' (1983); 'תימן בתעודות' (1998).