גמליאל, שלום

גמליאל, שלום

נולד בצנעא, 1907. למד בבית מדרשם של ר' שלום קרח, ר' יחיא מנצורה ור' יחיא קאפח. למד ערבית ולימודים כלליים בבית הספר המתוקן (מכתב) של הרב קאפח עד סגירתו עם חזרת האמאם יחיא לשלטון. שימש כעאקל של הפלג הדרדעי בצנעא והיה מקורב לבית המלוכה. עלה ארצה ב-1944 והשתקע בירושלים. ב-1950 החל עבודתו במשרד הדתות כמנהל המחלקה לתרבות ופרש לגמלאות ב-1978. עם פרישתו ייסד את מכון שלום לשבטי ישורון העוסק במחקר יהודי תימן על סמך מסמכים רבים שהביא עמו מתימן. עד עתה יצאו לאור במסגרת המכון כ-20 ספרי תעודה.