גלוסקא, יצחק

גלוסקא, יצחק

מורה, סופר וחוקר. נולד בפתח תקווה ב-1931. פרופסור במחלקה ללשון עברית ולשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן. תחומי מחקריו: בלשנות שמית משווה ויהדות. פרסים: פרס בורג לחכמת ישראל ומסורת העדות; קרן גרמנית-ישראלית לעידוד עבודות מחקר; פרס הקונגרס היהודי העולמי לספרות יפה. מחיבוריו: 'קווים בלשון התפילות של יהודי תימן'; 'התפילה במסורת תימן - בחינות לשוניות'; 'השפעת הארמית על לשון המשנה, העברית והארמית במגע בתקופת התנאים' (1999).