גלוסקא, זכריה

גלוסקא, זכריה

ממנהיגי יוצאי תימן בישראל לפני קום המדינה ובשנותיה הראשונות. עלה ארצה עם משפחתו מאזור חיידאן ב-1909. ב-1911 השתתף בהקמת ארגון "צעירי המזרח", וב-1920 היה ממקימי הסתדרות העובדים כנציג התימנים יחד עם אברהם טביב ושלום כהן הרמתי. ב-1922 פרש מן ההסתדרות והקים יחד עם חבריו את התאחדות התימנים, שבראשה עמד שנים רבות ובאמצעותה פעל לקידום זכויותיהם ומעמדם של יהודי תימן. ההתאחדות בראשותו שימשה במשך שנים שלפני הקמת המדינה הגוף המייצג הראשי של יהודי תימן בארץ, שניהל מאבק עיקש למען קבלת רשיונות עלייה, לסיוע בהתיישבות ובקליטת העולים התימנים.