גימאן

גימאן

עיר עתיקה, במרחק ארבע שעות הליכה דרומית מזרחית לצנעא. בחלקי העיר העתיקה נמצא גם הרובע היהודי העתיק. במחצית השנייה של המאה ה-19 יצא חיים חבשוש לגימאן והעתיק עשרות כתובות בעבור החוקר הצרפתי יוסף הלוי. ידיעות על יישוב יהודי במקום נמצאו רק מן המאות האחרונות. במאה ה-17 נמצא כתב יד שהועתק בגימאן. במאה ה-20 גרו שם משפחות יהודיות בודדות. בהנהגת המקום ובקיום קשר עם קהילת צנעא שימשו מרי יעיש ובנו יוסף גימאני שהיו שוחטים ומוהלים.