ג'זיה

ג'זיה

מס חסות שהוטל בארצות האסלאם על תושבי המדינה שאינם מוסלמים כתמורה לחסות שהעניק להם השלטון (ד'מה). שולמה בהקפדה בתימן במקום שהגיעה יד השלטון המרכזי, כמס פרוגרסיבי על כל זכר בוגר על פי חלוקה לשלושה מעמדות מבחינה כלכלית: גבוה (אעלא), בינוני (אוסט) ונמוך (אדנא), ביחס של 1:2:4. מעטים מיהודי תימן סווגו בסוג הגבוה. נגבתה על ידי ראש הקהל היהודי (עאקל). בדרך כלל לא היו גובי המס אהודים בתימן, לפי שראום כסוכני השלטון. עם הנהגת הרפורמות (תנט'ימאת) באימפריה העות'מאנית בוטלה הג'זיה גם בתימן אך הוחלפה במס אחר - בדל עסכרי - בעבור הפטור הכפוי מן השירות הצבאי. עם חזרת האמאם יחיא לשלטון (1913) חודשה גביית המס בהקפדה יתרה.