גדס

גדס

יישוב של יהודים בתימן מהלך שש שעות מן אב, מרכז לקהילות סמוכות צורכי דת שונים. במקום התגוררו כ-80ו משפחות (כולל הקהילות הסמוכות) ובהן: עוזירי, בני משה, כ'לף, ג'באי, שרעבי, תירם. שלושה בתי כנסת, אחד גדול ומרכזי ובו שכן ספר תורה מקודש "אלביצ'אני". היהודים עסקו באריגה, ברקמה, בצורפות ובחייטות. היו גם בעלי אדמות שעיבדון ערבים. בני הקהילה עלו ארצה ב-1950 והקימו את גבעת יערים. חלקם התיישבו בגבעת עדה.