גבעת עמל א, ב

גבעת עמל א, ב

שכונות עירוניות בתחום תל אביב שהוקמו לאחר מלחמת העצמאות בצפון מזרח העיר בכפר הנטוש ג'מוסין בעבור יוצאי תימן פליטי השטח שעל גבול יפו-תל אביב. ברבות הימים נעשה האזור מסביב יוקרתי אך שתי השכונות נותרו נחשלות. השכונות חסרות מוסדות ציבור, מגרשי משחקים ושטחי ציבור פתוחים וכל המבנים בהן צריפים הקשורים בדרכי עפר ללא מדרכות.