גבעת יערים

גבעת יערים

מושב בהרי יהודה המשתייך לתנועת המושבים. נוסד על ידי עולי תימן בתש"י בכפר הנטוש ג'בע. אפשר שזו גבעה הנזכרת במקרא בסיפור נדודי ארון הברית (שמואל ב ו, ג). במקום מתגוררים כיום קרוב ל-800 תושבים ב-64 משקים, כ-35 בנים ממשיכים, כ-20 בנים שניים וקיימת תכנית הרחבה ל-104 יחידות דיור לבנים שניים ולרוכשים מחוץ למושב. ענפי המשק: לול ופלחה משותפת. רוב התושבים עובדים במושב ויש המשלבים הפעלה חלקית של המשק עם עבודת חוץ. בעבר היה בית כנסת אחד ועתה שניים.