ג'בלי, שלמה ובנו אברהם

ג'בלי, שלמה ובנו אברהם

מגדולי חכמי תימן בדורו של הרמב"ם. חי בתימן ובמצרים במאה ה-12. התגורר בעיר ד'ו-ג'בלה, באותה עת בירת תימן. מגניזת קהיר נודע כי ישב בקהיר שבמצרים וביקר את דברי הדרשן בבית הכנסת. העניין הובא בפני הרמב"ם והוא דחה את הביקורת, אך כיוון שר' שלמה נודע כירא שמים וחכם ביכר להתעלם מכך. נראה שר' שלמה שהה זמן מה במצרים בדרכו לא"י בירושלים הקים את "כניס אלימני". מידיעות אלו נלמד על קשר בין תימן למצרים וא"י ועל קיום קהילה תימנית בירושלים במאה ה-12. ב-1214 שימש בנו ר' אברהם דיין בירושלים בתואר "רייס". בגניזה נשתמרו תשובותיו לר' אברהם בן הרמב"ם שבהן הגן על מסורת תימן.