גבירול, שלמה אבן

גבירול, שלמה אבן

מגדולי המשוררים העברים בספרד בימי הביניים. חי במלגה-ולנסיה (ספרד) בשנים 1021/2-1053/8. מנעוריו התמסר ללימודים ולחכמה. שיריו הרבים מצטיינים בעוז ביטוים ובמקוריותם. נודע גם בשיריו האישיים. רבים מפיוטיו נקלטו בתכלאל ובדיואן התימניים, כולל ה'אזהרות' לשבועות (פירוט תרי"ג המצוות על דרך השיר) ו'כתר מלכות' ליום כיפור, שבו תיאר בדרך נשגבה ומלאת הוד את מלכות ה' עלי תבל, את הדר הבריאה ואת עבודת הברואים ליוצרם. אמירת 'כתר מלכות' נחשבת לאחד מרגעי השיא של תפילת יום כיפור. כמה ממשוררי תימן כתבו שירי מענה לפיוטיו.