ג'באן

ג'באן

יישוב שבו שכנו ערבים ויהודים. במזרח - דמת, בצפון - רדאע ובדרום-מערב - צ'אלע. בתי אבן גיר לבנה. חומה הקיפה את השכונה המוסלמית והיהודית וביניהן דרך מפרידה. בשכונה היהודית היו 80 בתי אב. ארבעה בתי כנסת (שאמי) ומקוואות. יחסים טובים בין היהודים לערבים. תושבי המקום ביטאו אות קוף גרונית. עיסוקי היהודים: קדרות, תפירה ורקמה, צורפות וקליעה. סמוך ליישוב גדל עץ ה"טאלח" החזק. מורי ההוראה: סאלם עמיסי, מוסה צאלח עמיסי ונחשון סעיד קעטבי.