גאולי תימן

גאולי תימן

ישוב בצפון השרון כשישה ק"מ דרומית לצומת חדרה. חלקו מושב המשתייך לפועל המזרחי וחלקו שיכון עירוני. גרעין המושב, עולי תימן, נתארגן בכפר יעבץ ב-1947 ועלה על הקרקע לאחר מלחמת העצמאות. במושב 280 נפש ב-22 משקים ו-36 משקי עזר, במחציתם בנים ממשיכים. קיימת תכנית הרחבה לבניית 80 יחידות דיור בעבור בנים שניים ואחרים. רוב התושבים עובדים בחוץ. במקום שני בתי כנסת.