בראור, אריך

בראור, אריך

אנתרופולוג, חוקר שבטי ישראל. עלה ארצה ב-1928. פרסם לראשונה ביבליוגרפיה מקפת על יהודי תימן (קרית ספר תרפ"ח) ומחקר אנתרופולוגי מקיף ראשון על יהודי תימן (Ethnoiogie der jemenitischen Juden, היידלברג 1934). הפרק על 'החקלאות והמלאכה אצל יהודי תימן' מתוך ספר זה התפרסם בתרגום עברי בספר 'שבות תימן' (ת"א תש"ה).