בצלאל

בצלאל

"אגודה להפצת מלאכת מחשבת ותעשיית בית בפלשתינה ובארצות הסמוכות". נוסדה ב-1906 על ידי בוריס ש"ץ. המוסד פרח ב-1910-1911 בשמשו מפעל ובית ספר לאומנות וכלי נוי כגון שטיחים, מעשי צורפות, רקמה ותחרה, עבודות מתכת ונגרות עדינה. תשומת לב מיוחדת ניתנה למלאכת הצורפות של עולי תימן שנתפשה כמבטאת אמנות יהודית מקורית ורבים מעולי תימן הועסקו בה במלאכת הצורפות שהביאוה מארץ מולדתם, אף שחלו בה שינויים רבים במסגרת החדשה. בין האומנים הצעירים היה יחיא ימיני יליד צנעא, שרבות מעבודותיו נשלחו לאירופה ולארה"ב. מושבה מיוחדת של צורפים תימנים הוקמה בבן שמן. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה נסגר המוסד להוות עובדיו.