בן-צבי, יצחק

בן-צבי, יצחק

1884-1963. נולד בפולטבה שבאוקראינה ונפטר בירושלים. עלה ארצה ב-1907 והיה מראשי העלייה השנייה. ממייסדי "השומר". בשנים 1931-1944 היה יו"ר הוועד הלאומי וראש המחלקה המדינית. ב-1944 נבחר לנשיא הוועד הלאומי. מחותמי מגילת העצמאות, חבר המועצה הזמנית של המדינה. חבר הכנסות הראשונה והשנייה. נשיא המדינה מ-1952 עד פטירתו. המנהיג המקורב ביותר לכל עדות ישראל ובמיוחד לקהילות המזרח ומראשוני החוקרים את מורשתן. ב-1947 ייסד את מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל בארצות המזרח. ביקר בעדן והביא עמו כתבי יד עתיקים. חבר בוועדת פרומקין.