בניה הסופר ומשפחתו

בניה הסופר ומשפחתו

משפחת סופרים מהוללת. צנעא, המאה ה-15-16. אבי המשפחה, בניה בן סעדיה בן זכריה בן בניה בן מרגז, העתיק עשרות ספרים, רובם ספרי תנ"ך ומחברת התיג'אן, בשנים 1450-1483. ספריו נחשבים מדויקים מאוד והוא החשוב שבסופרי תימן. גם בניו היו סופרים: דוד (1484-1510), יוסף (1486-1508), מרים (!) ונכדו אביגד בן דוד. בניו העתיקו גם סידורי תפילה המשמרים את מסורת תימן הקדומה. זיקת מסורת כתיבת התורה בכתבי היד של המשפחה לאסכולת חכמי טבריה עוררה פולמוס בין החוקרים ב-1961. על פי המסורת העתיקו בני המשפחה מאות ספרים.