בן-שמן

בן-שמן

חווה חקלאית שהוקמה ב-1910 על ידי המשרד הארץ-ישראלי. ב-1911 הוקם בה בית מלאכה לעבודות כסף ובה הועסקו כחמש עשרה משפחות של תימנים מעובדי מחלקת הצורפות בבצלאל בירושלים, בנסיון לשלב תעשייה ומלאכה עם עבודת האדמה. הנסיון לא צלח בשל יחסים מעורערים בין מנהל החווה לבין התימנים ואלה הכריזו על שביתה באותה שנה. לאחר שלוש שנים התפרקה הקבוצה ונטשה את המקום.