בכר, בנימין זאב

בכר, בנימין זאב

בודפשט, 1850-1913. מראשוני החוקרים של שירת יהודי תימן, העברית והערבית. ספרו 'שירי תימן' (בודפשט 1910) נכתב על יסוד כתבי יד שהגיעו לידיו. מגדולי המזרחנים ואנשי חכמת ישראל בדורו. בלדי ושאמי בלדי (מקומי) הוא נוסח התפילה במנהג תימן הקדום, ולא נקרא כך אלא משהגיעו לתימן ספרי תפילה בנוסח ספרדי-ארץ-ישראלי - שאמי (שאם - כינוי ערבי מימי הביניים לסוריה ולארץ ישראל). נוסח בלדי הנהוג כיום אינו נוסח תימן המקורי, כפי שנהג עד סוף המאה ה-16 וראשית ה-17, אלא יש בו תוספות שונות בהשפעת סידורי ספרד ופסיקת שו"ע. במחצית השנייה במאה הי"ח ניסה מהרי"ץ ליצור נוסח תפילה אחיד - בלדי, אך לא עלה בידו, משום שיצר הרכבה בין הנוסח הקדום לבין נוסחי תפילה ספרדיים שכבר נתאזרחו כמאה שנים ויותר לפני כן. נגיד הקהילה במאה ה-18, שלום עראקי, ביקש להנהיג את השאמי כנוסח מחייב. נוסח השאמי נפוץ בדורות האחרונים ברוב קהילות תימן, ואף בחלק גדול מבתי הכנסת בצנעא. חזרה אל נוסח הבלדי נעשתה בהשפעת ר' יחיא קאפח ראש תנועת הדרדעים ועם הדפסת הסידורים הראשונים בירושלים בסוף המאה ה-19.