בכיל

בכיל

שבט גדול בצפון תימן שיחד עם שבט חאשד היווה קונפדרציה שבטית אדירה. האמאמות הזיידית שאבה את עיקר כוחה מקונפדרציה זו עוד מראשית התבססותה בצפון תימן על ידי האמאם יחיא אלהאדי בשילהי המאה התשיעית. על קונפדרציה זו נשען גם האמאם אלקאסם, מייסד השושלת הזיידית הקאסמית, במרידתו בתורכים בשילהי המאה ה-16 והאמאם מוחמד, מייסד השושלת לבית חמיד אלדין, בשילהי המאה ה-19. בתמורה לתמיכה זו התחייבו האמאמים היושבים בצנעא לשלם תמלוגים שנתיים לראשי הקונפדרציה. כשהתרשלו האמאמים מלמלא חובתם היו השבטים פושטים על העיר צנעא והנפגעים הראשונים היו היהודים שהתגוררו בשכונתם מחוץ לחומות העיר. ההתנפלויות המפורסמות ביותר היו ב-1818 - טמעת בכיל, וב-1948 - אלטמעה.