בדיחי, יוסף בן שלום

בדיחי, יוסף בן שלום

צנעא, תקפ"א-תרע"א (1821-1911). השלישי מחכמי תימן ששימש חכם באשי, משך שנה אחת. מגדולי חכמי הדור שהתמיד ללמוד בישיבת בית צאלח. עשיר ועסקן חשוב. לא נשתמר ממנו דבר פרט לחתימותיו על תעודות העוסקות בחיי הקהילה. חתום על תשובות חכמי צנעא לר' יחיא עומיסי ולראשון לציון ר' יעקב שאול אלישר (שו"ת 'מעשה איש', אבן העזר, ירושלים תרנ"ב, סי' יא).