אשמורות

אשמורות

מנהג רוב קהילות ישראל לומר סליחות מראש חודש אלול ועד ערב יום כיפור, ובפי יהודי תימן אשמורות, על שם זמנן - מחצות הלילה ועד קרוב להנץ החמה. נוסחן לקוח רובו מסידורי ספרד ויש בהן הפיוט היחיד למחבר אשכנזי במנהג תימן - "אם אפס רובע הקן" לר' אפרים מרגנשבורג בן המאה ה-14. סדר האשמורות מורכב מלקט מזמורי תהלים ופיוטים מימי קדם ומימי הביניים, בעיקר לפייטני ספרד.