אפיקים

אפיקים

כתב עת. נוסד ב-1964 על ידי קבוצת משכילים מבני תימן כבמה וכמסגרת פעילות "להגנת זכויות, שימור המורשת ותחיה רוחנית וחברתית". מפרסם מאמרים בתחום מורשת יהודי תימן ובנושאי חברה וחינוך, הנכתבים בדרך כלל במגמת מחאה וביקורת על תופעות חברתיות שליליות. משמש חממה לעידוד יוצרים וחוקרים, ועד היום הופיעו באמצעותו ובסיועו עשרות ספרים. כעורכיו שימשו: ט' סולמי, נ״ב גמליאלי, ז' דורי וי' דחוח (המשמש כיום כעורך וכיושב ראש העמותה).