אסמאעילים

אסמאעילים

כת מוסלמית שיעית קיצונית שנמנתה עליה הכ'ליפות הפאטמית במצרים במאות ה-10-11. הכת קבעה לה אחיזה בתקופה זו גם בתימן, בעיקר במערבה ובצפונה. מבחינה דתית התייחדה בפרשנות אלגורית של הקוראן ומצוותיו. בשל כך נחשבו מאמיניה כופרים בעיני הזיידים ששלטו בתימן. השפעתם ניכרת על חכמי ישראל בתימן החל בר' נתנאל בירב פיומי בעל 'גן השכלים' שחי במאה ה-12 ואחריו חסידי השיטה האלגורית בפרשנות המקרא ומדרשי חז"ל במאות ה-3ו-15. במאות השנים האחרונות צומצמה נוכחותם בתימן לאזור חראז במערב ובראשם מנהיג בתואר דאעי.