אסמאעיל (שריף)

אסמאעיל (שריף)

קנאי דת מוסלמי שמוצאו במכה. ב-1847 קרא לסילוקם של הבריטים מעדן ושל היהודים מתימן כשהוא אחוז התלהבות מיסטית-דתית ואחריו המון רב של ריקים ופוחזים. פעל בדרום תימן, בעיקר בעיר תעז. מצא מותו בהרעלה על ידי שליחי הבריטים. המשורר יצחק בן יפת כתב שיר על הצלת היהודים מהסתתו.